17 Haziran 2019 Pazartesi
GEÇMİŞE SAYGI

Geçmişlerimize saygının göstergesi ve ölümü hatırlamanın sünnete göre yolu kabir ziyaretleridir.

Geçmişlerimize saygının göstergesi ve ölümü hatırlamanın sünnete göre yolu kabir ziyaretleridir.

Kabul etmek gerekir ki, birey olarak yerleşik hayat düzeninde yaşamakta olduğumuz alanların (parklar, cadde ve sokaklar, spor alanları, sosyal tesisler vb.) bakımına ve temizliğine büyükşehir belediyelerince veya ilçe belediyelerince büyük önem gösterilmektedir.

Çünkü bu alanlar bir nevi o şehrin ya da ilçenin vitrinidir ve dışarıdan nasıl göründüğü, o bölgede yaşayan insanlarca ya da o şehre ziyarete gelmiş diğer insanlarca nasıl göründüğü ya da algılandığı önemlidir.

Fakat içinde yaşadığımız alanlar bunlarla sınırlı değildir.

Örneğin mezarlıklar da içinde bulunduğumuz çevrenin önemli bir parçasıdır.

Önemli günlerde, bayramlarda ya da ölüm yıl dönümlerinde sık sık ziyaret edip dualar ettiğimiz, bize her canlının mutlaka ölümü tadacağını hatırlatan mekânlardır mezarlıklarımız.

Her ne kadar yukarıda sözünü ettiğim diğer alanlar gibi sık kullanılmasa ve çok da göz önünde olmasa gene de mezarlıkların bakım ve temizliği geçmişimize saygı adına çok önemlidir…

Malatya’nın eski ailelerinin mezarları genellikle, Cingenlik (Sancaktar) mezarlığı, Ali Baba mezarlığı, Kara Baba Mezarlığı ve Kuyuönü Mezarlığı’nda bulunmaktadır.

Biz de bu bayramda İstanbul’dan gelen misafirlerimizle birlikte, rahmete kavuşan büyüklerimizi ziyaret için önce Ali Baba ve Kara Baba Mezarlığı’na daha sonra da Sancaktar Mezarlığı’na en son da Şehir Mezarlığı’nda metfun olan babamın mezarını ziyarete gittik.

Bunlardan Şehir Mezarlığını ayrı tutuyorum. Diyecek hiçbir sözüm yok.

Fakat diğer mezarlıklar Malatya’mıza hiç de yakışmayan bir görüntü arz etmekteydi.

Yabancı otlar mezar boyuna ulaşmıştı.

Bu, neredeyse mezarları örten otların bir kısmı kesilmiş fakat ortada bırakılmış vaziyetteydi.

Bastığınız yerin ot yüksekliğini ayarlamak mümkün olmadığı için yaşlılarımızın birçoğu düşme tehlikesi geçirip bacağını incitti.

Kısacası ruhen ve manen rahatlayacağımız bu mekânlar maalesef bir mezbele görüntüsü arz etmekte idi.

Büyük imkânlara sahip olan hem büyükşehir hem de ilçe belediyelerimiz için bu mezarlıkların bakımı zor olmasa gerek diye düşünüyorum.

Sanıyorum biraz ihmal söz konusu.

İnşallah en kısa zamanda bu mezarlıkların bakımı için bir ekip görevlendirilir ve geçmişimize olan saygımızın sadece lafta olmadığını bizler de anlamış oluruz.

Bir Çerkez atasözü şöyle der:

“Geçmişine saygı duymayan toplumların gelecekleri olamaz”

Haksız mı?

Bence çok haklı…

Bir eleştirim de Büyük Şehir Belediye Meclisine;

Yüzakı Caddesi’nin ismini değiştirirken, onlarca Tecde’yi anımsatan isim varken bulvarın ismini “Altın Kaysı Bulvarı” olarak değiştirmeniz çok da uygun olmadı diye düşünüyorum.

Okuyucu Yorumları
FC5IC
GEÇMİŞE SAYGI